Gifzysampeng
โทร 085-915-9495
  • th
  • สาขาของเรา
  • สาขาของเรา
  • สาขาของเรา
  • สาขาของเรา

สาขาของเรา


สาขาของเรา

GIFZY สาขา 4 (สินค้าออนไลน์,สินค้าสุขภาพ,กระติกน้ำแก้วน้ำ,สินค้าทีวี สต็อกห้างหรู)

เลขที่ 4 สะพานหัน สำเพ็ง ซ.วานิช 1 ถ.จักเพชร วังบูรพาภิรมย์ พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

โทร : 087-489-5485

แผนที่

 


 

GIFZY สาขา 5 (สินค้าออนไลน์,สินค้าสุขภาพ,กระติกน้ำแก้วน้ำ,สินค้าทีวี สต็อกห้างหรู)

เลขที่ 42-44 สะพานหัน สำเพ็ง ซ.วานิช 1 จักวรรดิ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

โทร : 085-915-9495

แผนที่

 


 

GIFZY สาขา 8 (สินค้าเด็ก,เสื้อผ้าเด็กครบวงจร)

เลขที่ 43 สะพานหัน สำเพ็ง ซ.วานิช 1 จักวรรดิ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

โทร : 095-398-7779

แผนที่

 


 

GIFZY สาขา 9,10 (ห้างมุสลิม,เบเกอรี่ พิมพ์ขนม โมสบู่ กระเป๋า ของแจก สต็อกห้างหรู)

เลขที่ 35 สะพานหัน สำเพ็ง ซ.วานิช 1 จักวรรดิ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

โทร : 095-398-7779

แผนที่

 


 

GIFZY สาขา 8 (ผ้าลูกไม้,ผ้าเมตร,คอเสื้อ,อะไหล่ตกแต่งงานประดิษฐ์)

เลขที่ สะพานหัน สำเพ็ง ซ.วานิช 1 จักวรรดิ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100