Gifzysampeng
โทร 085-915-9495
  • th
  • กล่องข้าว/ปิ่นโต
  • กล่องข้าว/ปิ่นโต
  • กล่องข้าว/ปิ่นโต
  • กล่องข้าว/ปิ่นโต

กล่องข้าว/ปิ่นโต


กล่องข้าว/ปิ่นโต

3tiered tiffin stainless steel ปิ่นโตสแตนเลส 3 ชั้นแบบพกพา ราคาส่ง 70 บาท

3tiered tiffin stainless steel ปิ่นโตสแตนเลส 3 ชั้นแบบพกพา ราคาส่ง 70 บาท

สอบถาม
รายละเอียด Adult bento box กล่องข้างพกพาสแตนเลส 5 หลุม ราคาส่ง 80 บาท

รายละเอียด Adult bento box กล่องข้างพกพาสแตนเลส 5 หลุม ราคาส่ง 80 บาท

สอบถาม
Powl Make liff better กล่องข้าวสแตนเลสหูล็อค 4 มุมแบบพกพพา ช่วยเก็บอุหถูมิ ราคาส่ง 35 บาท

Powl Make liff better กล่องข้าวสแตนเลสหูล็อค 4 มุมแบบพกพพา ช่วยเก็บอุหถูมิ ราคาส่ง 35 บาท

สอบถาม
Powl Make liff better จานกลมสแตนเลสพร้อมฝาปิด ช่วยเก็บอุหภูมิความร้อน ราคาส่ง 35 บาท

Powl Make liff better จานกลมสแตนเลสพร้อมฝาปิด ช่วยเก็บอุหภูมิความร้อน ราคาส่ง 35 บาท

สอบถาม
Silicone Preservation Box กล่องข้าวซิลิโคนพับเก็บได้ เซท 3 ชิ้น ราคาส่ง 170 บาท

Silicone Preservation Box กล่องข้าวซิลิโคนพับเก็บได้ เซท 3 ชิ้น ราคาส่ง 170 บาท

สอบถาม
Lunch box 5 slot กล่องข้าว 5 ช่องพลาสติกแข็ง ABS 4 มุมล็อคกันหกเก็บร้อน 3-4 ชม. ราคาส่ง 110 บาท

Lunch box 5 slot กล่องข้าว 5 ช่องพลาสติกแข็ง ABS 4 มุมล็อคกันหกเก็บร้อน 3-4 ชม. ราคาส่ง 110 บาท

สอบถาม
Lunch box 3 slot กล่องข้าว 3 ช่องพลาสติกแข็ง ABS 4 มุมล็อคกันหกเก็บร้อน 3-4 ชม. ราคาส่ง 110 บาท

Lunch box 3 slot กล่องข้าว 3 ช่องพลาสติกแข็ง ABS 4 มุมล็อคกันหกเก็บร้อน 3-4 ชม. ราคาส่ง 110 บาท

สอบถาม
Lunch box Silicone กล่องข้าวซิลิโคนพับเก็บได้แบบพกพา ราคาส่ง 55 บาท

Lunch box Silicone กล่องข้าวซิลิโคนพับเก็บได้แบบพกพา ราคาส่ง 55 บาท

สอบถาม
กล่องข้าวญี่ปุ่น 5 ช่อง พร้อมถ้วย+ช้อน ราคาส่ง 110 บาท

กล่องข้าวญี่ปุ่น 5 ช่อง พร้อมถ้วย+ช้อน ราคาส่ง 110 บาท

สอบถาม
ปิ่นโตถนอมอาหารพกพาศูนย์ยากาศหูล็อคคู่ ราคาส่ง 55 บาท

ปิ่นโตถนอมอาหารพกพาศูนย์ยากาศหูล็อคคู่ ราคาส่ง 55 บาท

สอบถาม
กล่องข้าวญี่ปุ่น 5 หลุม เก็บกับข้าวใส่แกง ราคาส่ง 110 บาท

กล่องข้าวญี่ปุ่น 5 หลุม เก็บกับข้าวใส่แกง ราคาส่ง 110 บาท

สอบถาม
กล่องข้าวพกพาสแตนเลส ราคาส่ง 140 บาท

กล่องข้าวพกพาสแตนเลส ราคาส่ง 140 บาท

สอบถาม
ปิ่นโตสแตนเลสหูล็อคคู่ 4 ชั้น ราคาส่ง 170 บาท

ปิ่นโตสแตนเลสหูล็อคคู่ 4 ชั้น ราคาส่ง 170 บาท

สอบถาม
ปิ่นโตสแตนเลสหูล็อคคู่ 2 ชั้น ราคาส่ง 110 บาท

ปิ่นโตสแตนเลสหูล็อคคู่ 2 ชั้น ราคาส่ง 110 บาท

สอบถาม
ปิ่นโตสแตนเลสหูล็อคคู่ 3 ชั้น ราคาส่ง 140 บาท

ปิ่นโตสแตนเลสหูล็อคคู่ 3 ชั้น ราคาส่ง 140 บาท

สอบถาม
ปิ่นโตสแตนเลสลายจุด 3 ชั้น ราคาส่ง 170 บาท

ปิ่นโตสแตนเลสลายจุด 3 ชั้น ราคาส่ง 170 บาท

สอบถาม
ปิ่นโตสแตนเลสลายจุด 2 ชั้น ราคาส่ง 140 บาท

ปิ่นโตสแตนเลสลายจุด 2 ชั้น ราคาส่ง 140 บาท

สอบถาม